Połączenie z serwerem bazy danych udane.
Host: db1.sys.adweb.pl

Brak połączenia z bazą danych.
Baza: orangegym2

Mysql_error: Unknown database 'orangegym'